FastROI Hilkka otetaan käyttöön Validia Asumisessa

4.5.2017Validia Asumisessa otetaan käyttöön uusi palvelukutsujen ja palvelun toteuttamisen toimintamalli ja sitä tukeva FastROI Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmä. Yksiköt, joissa tällä hetkellä on käytössä Toimiva-järjestelmä, siirtyvät uuteen toimintamalliin ja järjestelmään juhannukseen mennessä, muut yksiköt mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Maaliskuussa tehdyn Toimivasta luopumispäätöksen jälkeen asiat ovat edenneet Validia Asumisessa vauhdilla. FastROI Hilkan pilotointijakso päättyi Kokkolan Validia-talossa huhtikuun lopussa. Pilotin tulokset olivat erittäin hyvät.

– Asiakkaamme kokivat muutosvaiheen turvallisena ja positiivisena, ja palvelun laatu on uuden toimintatavan ja järjestelmän myötä parantunut entisestään. Henkilöstöltämme olemme saaneet kiitosta siitä, että FastROI Hilkan käyttö on ollut helppo oppia ja työnteko asiakkaiden luona on ollut rauhallista ja sujuvaa, kertoo Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi.

Asiakkaiden ja henkilöstön palautteissaan kertomat seikat ovat hyvin linjassa uudelle toimintatavalle ja toiminnanohjausjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden kanssa. Laadukkaan asiakaspalvelun, palvelunohjauksen ja asiakasturvallisuuden lisäksi tavoitellaan myös avoimempaa ja läpinäkyvämpää toimintaa ja uuden teknologian hyödyntämistä toiminnassa.

– Onnistunut pilotti antoi varmuuden siitä, että FastROI Hilkka on halutunlainen toiminnanohjausjärjestelmä, joten käyttöönottovaiheeseen voidaan nyt turvallisin mielin siirtyä, Harmaakorpi toteaa.

Asiakas on aina keskiössä

Toimintamallia uudistetaan mm. palvelukutsuihin vastaamisen osalta. Kaikkien asiakkaiden avuntarpeiseen vastataan jatkossa omasta yksiköstä. Työntekijöillä on käytössään mobiililaitteet, joihin palvelukutsut ohjataan. Kutsun tullessa omassa yksikössä työnohjausvastuussa oleva työntekijä ottaa yhteyden asiakkaaseen ja luokittelee saatujen tietojen perusteella työn joko kiireelliseksi tai normaaliksi tehtäväksi. Sen jälkeen tehtävä ohjataan työntekijälle, joka tulee asiakkaan luo hoitamaan tehtävän.

Palvelukutsuihin vastaamista, töiden tekemistä ja ohjaamista seurataan myös uusien periaatteiden mukaan suoraan järjestelmästä, raporteilla ja keskusteluilla. Tehtyjen töiden kirjaaminen onnistuu vastedes kätevästi mobiililaitteilla.

– Kirjaukset tullaan jatkossa tekemään asiakkaan luona, yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaamme ovat meillä aina keskiössä. Heidän kokemuksensa palveluista huomioidaan muutoksen kaikissa vaiheissa, Harmaakorpi tähdentää.

Lisätietoja

Päivi Harmaakorpi, toimitusjohtaja, 0400-418826, paivi.harmaakorpi@validia.fi

Sari Jokiniemi, talousjohtaja, 050-3441413, sari.jokiniemi@validia.fi

Teija Lehtiniemi, palvelujohtaja, 040-7091232, teija.lehtiniemi@validia.fi

Takaisin listaukseen