Aidosti merkityksellistä työtä

Suurin osa meistä Validia Asumisen ihmisistä työskentelee suoraan asiakkaidemme kanssa, hoito- ja hoivatehtävissä. Joukkoomme kuuluu myös esimerkiksi ateriapalvelujen ammattilaisia, palveluohjaajia ja päivätoiminnan henkilökuntaa sekä hallinnon asiantuntijoita.

Olemme kehittyvä alan asiantuntija ja hyödynnämme nykyteknologiaa asiakastyön tukena. 

Ammattitaito kasvaa työtä tehdessä. Meillä on käytössä laaja kirjo eri apuvälineitä ja ympäristöhallintalaitteita. Asiakkaillamme on eri tasoisia avustamisen tarpeita ja meillä pääsee tekemään käytännössä vaativampiakin toimenpiteitä.

Henkilöstömme kokee työn tekemisen merkityksellisenä ja kokee, että jokainen voi omalla panostuksellaan luoda asiakkaalle parhaita asiakaskokemuksia. Mukavat työkaverit ympärillä takaavat sen, että omaan työhön saa vertaistukea.

Ammattitaito on jatkuvaa oppimista. Meillä koulutetaan henkilöstöä säännöllisesti ja tuemme myös jokaisen omaa opiskelua tarjoamalla siihen hyvät puitteet.