Asiakasraati välittää viestit ja vaikuttaa

Validia Asumisen asiakasraadit ovat merkittävässä roolissa, kun kehitämme toimintaamme yhä asiakaslähtöisemmäksi. Valtakunnallinen asiakasraati on palaute- ja yhteistyökanava, jonka jäsenet edustavat Validia-taloja ja Validia-koteja ympäri Suomen. Valtakunnallisen raadin ohella useissa yksiköissä toimii paikallisia asiakasraateja.

Validia Asumisen valtakunnallinen, asukkaista ja palvelujen käyttäjistä muodostuva asiakasraati antaa tärkeää asiakasnäkökulmaa palveluiden kehittämiseen. Se nostaa esiin ajankohtaisia asumisen kysymyksiä ja tuo asukkaiden äänen kuuluviin maan eri kolkilta. Raati osallistuu myös asiakastyytyväisyyskyselyiden suunnitteluun, ruotii tuloksia ja laatii kehitysehdotuksia niiden pohjalta.

Eri yksiköissä toimii omia asiakasraateja, jotka pureutuvat etenkin talokohtaisiin kehittämiskohtiin ja vievät muiden asukkaiden viestiä eteenpäin niin oman yksikön henkilökunnalle kuin esimerkiksi valtakunnalliseen asiakasraatiin tai Validia Asumisen palvelusuunnittelijoille.

Kiinnostuitko asiakasraadeista?

Ota yhteys oman Validia-toimipisteesi palveluesimieheen.