Palveluasuminen ikäihmisille – turvallista asumista ja huolenpitoa Validia-kodissa

Validia-kodissa ikäihmisellä on oma tupa ja oma lupa – sekä hoivaa, huolenpitoa ja turvaa ympäri vuorokauden. Validia-kotien lämmin tunnelma ja monipuolinen, aktivoiva toiminta saavat asukkaat viihtymään meillä.

Tarjoamme turvallista palveluasumista esteettömässä Validia-kodissa ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua arjen toiminnassa ympärivuorokautisesti. Tavoitteemme on tukea mahdollisimman itsenäistä asumista ja ylläpitää asiakkaan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Apua ja huolenpitoa on saatavilla tarpeen mukaan – palvelukokonaisuus muodostetaan aina yksilöllisesti.

Yksilöllisiä palveluita

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Palveluihin voi kuulua esimerkiksi saunotuspalvelua tai apua asiointiin. Ateriapalvelua käyttävät asiakkaat voivat nauttia aterian yhteisissä tiloissa tai omassa kodissaan. Asukas voi myös halutessaan osallistua monipuoliseen, ohjattuun toimintaan.

Asiakkaan kuntoisuutta seurataan osana arjen toimintaa. Käytössämme on mm. toimintakykymittarit Rava ja/tai RAI. Kuntouttavan työotteen ansiosta asiakkaan kuntoisuus on usein parantunut hänen muutettuaan Validia-kotiin.

Tilat ja laitteet

Validia-kotien tilat ovat esteettömiä ja pyörätuolimitoitettuja. Jokaisella asiakkaalla on oma asunto tai ryhmäkodeissa oma huone sekä siihen liittyvät wc- ja suihkutilat. Piha-alueet mahdollistavat turvallisen ulkoilun. Turva- ja valvontajärjestelmien avulla voimme varmistaa myös muistisairaiden turvallisuuden.

Validia-kotien yhteistiloissa on mukava viettää aikaa yhdessä: vapaamuotoisesti muiden asukkaiden kanssa tai henkilökunnan ohjaaman viriketoiminnan merkeissä. Yhteisöllinen, lämminhenkinen ilmapiiri aktivoi ja kannustaa mukaan. Tärkeää on myös toisten asukkaiden antama vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit.

Hyvää yhteistyötä

Validia Asumisen tarjoama palveluasuminen ikäihmisille on saanut vuosien varrella paljon kehuja. Olemme saaneet kunnilta palautetta siitä, että kehitämme aidosti Validia-kotien toimintaa. Asukkaat ja omaiset kehuvat työlleen omistautunutta henkilöstöä ja Validia-kotien hyvää tunnelmaa. Teemme asiakkaiden toiveiden mukaan aktiivisesti yhteistyötä omaisten kanssa ja meille voi tulla koska tahansa käymään – onhan kyseessä ikäihmisen oma koti. Validia-kodit tekevät paikallisesti yhteistyötä myös vapaaehtoistyöntekijöiden, seurakuntien ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

Validia-kodissa saa asua elämän loppuun saakka ja huolehdimme tarvittaessa saattohoidosta vanhusta ja omaisia kunnioittaen.

Näin pääset palveluasumisen piiriin

Ota yhteyttä kotikuntaasi. Voit kysyä lisää myös lähimmästä Validia-kodista.