Arvioiva ja valmentava asuminen kotona – turvallista arkea

Millaisen avun turvin voit elää turvallisesti kotona, missä tarvitset tukea ja mihin omat voimavarasi riittävät? Arvioiva ja valmentava asuminen kotona antaa luotettavan arvion ikäihmisen toimintakyvystä ja siitä, millaista apua ja tukea hän tarvitsee. Samalla valmennamme arjen hallintaan ja elämänlaadun parantamiseen.

Arvioiva ja valmentava asuminen antaa tukea ikäihmisen itsenäiseen ja turvalliseen elämään. Käymme asiakkaan kotona yhdessä läpi arjen haasteita ja annamme arvion asiakkaalle parhaiten sopivista ratkaisuista. Asumisvalmennus voidaan toteuttaa laajana, useita käyntikertoja sisältävänä palveluna, jossa eri osa-alueet käydään tarkalla tasolla läpi, tai suppeampana palveluna, joka kuitenkin antaa hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta.

Löydetään yhdessä sinulle sopiva palvelukokonaisuus

Palvelun aikana Validia Asumisen moniammatillinen tiimi arvioi ja valmentaa toimimaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella, omien voimavarojen mukaisesti. Jakson kuluessa saadaan käsitys asiakkaan toimintakyvystä omassa kotiympäristössään sekä siitä, millaista apua ja tukea hän tarvitsee. Arvion pohjalta suunnittelemme, millainen asumismuoto sopii asiakkaalle parhaiten. Samalla kartoitamme asiakkaan tarpeet turvaa ja tukea tuoviin palveluihin, kuten kotihoitoon sekä mahdollisiin apuvälineisiin. Arvioinnissa käymme tarvittaessa läpi myös esimerkiksi sosiaalietuuksiin liittyvät tarpeet.

Asumisvalmennuksen aikana asiakas asuu omassa kodissaan.

Arvioiva ja valmentava asuminen on tarkoitettu

  • ikääntymiseen liittyvien haasteiden vuoksi
  • esim. laitoshoidosta kotiutuessa

Asiantuntijat apunasi

Arvioiva ja valmentava asuminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Pidämme yhteyttä kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi kuntoutuksen sekä omaisten ja muun lähipiirin kanssa. Jakson toteutuksesta vastaa Validia Asumisen asiantuntijatiimi, jolla on koulutusta ja osaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta. Tiimiimme kuuluu esimerkiksi toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja.

Näin saat asumisvalmennuksen käyttöösi

Ota yhteys arvioivaa ja valmentavaa asumista tarjoavaan toimipisteeseen.

Pääsääntöisesti palvelun maksaa ikääntyneen henkilön kotikunta. Palveluun vaaditaan kunnan maksusitoumus. Ikäihmisen tai omaisen kannattaa olla yhteydessä oman kotikunnan sosiaalityöntekijään ja tiedustella mahdollisuutta palveluun. Hakemuslomakkeen voit tulostaa tästä.