Palvelujen maksaminen

Palvelumme voit maksaa kotikunnastasi saadulla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Voit myös maksaa palvelut itse.

Vammaisen henkilön palveluasumisen ja mahdollisten muiden palveluiden (päivätoiminta, asumisvalmennus jne.) kustannuksista vastaa pääsääntöisesti henkilön kotikunta. Jos olet kiinnostunut muuttamaan johonkin Validia-taloomme, olethan aina yhteydessä myös kuntasi sosiaalityöntekijään. Kun maksusitoumus on saatu, tehdään asiakkaan palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, kunnan ja henkilökuntamme kanssa.

Asiakaskohtaiseen palvelusuunnitelmaan kirjataan asukkaan ja mahdollisesti myös omaisen ja kunnan toiveita ja määritelmiä palvelulle. Näitä ovat mm. asukkaan tarvitsema apu aamun, päivän ja illan toimiin, apu ruokailussa ja lääkehoidossa sekä tarvittavat kommunikointimenetelmät. Suunnitelmaan kirjataan myös odotuksia palveluiden toteuttamiseen.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksista vastaa usein asukkaan kotikunta, mutta palvelun voi myös maksaa henkilö itse tai hän voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.

Palvelusetelin voi saada kotikunnasta riippuen myös kotipalveluihin esim. kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon. Huomaathan, että kaikki kunnat eivät ole ottaneet palveluseteliä käyttöönsä ja palvelusetelin voi saada eri palveluihin. Tietoa kannattaa kysyä oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kotitalousvähennys

Jos asiakas maksaa palvelun itse, hän voi vähentää osan kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä (vuonna 2017 50 % palvelun hinnasta). Lisätietoa kotitalousvähennyksestä verohallinnon palvelunumeroista ja www.vero.fi