Palveluseteli

Validia Asumisessa palvelusetelin käyttöalueita ovat mm. kotihoito ja kotisairaanhoito, omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut, henkilökohtainen apu ja päivätoiminta. Palveluseteli on käytössä myös ikäihmisten ja vaikeavammaisten tehostetussa palveluasumisessa.

Palvelusetelin voit saada asuinkuntasi terveysasemalta, sosiaalivirastosta tai muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

Validia Asumisessa palveluseteli on käytössä muun muassa seuraavissa kaupungeissa ja kuntayhtymissä:
Helsinki, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna, Turku, Kaarina, Tampere, Kangasala, Jyväskylä, Sastamala, Mikkeli, Ylä-Savon sote, Kuopio, Vaasa, Kainuun sote, Oulu.

Lisätietoa palvelusetelin käyttämisestä saat

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista. Kunnat päättävät palvelusetelin käyttökohteista ja myöntävät palvelusetelin asiakkaille, joilla on todettu sosiaali- tai terveyspalvelujen tarve. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita haluamiltaan palvelujen tuottajilta.

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, hän valitsee palveluntuottajan kunnan ylläpitämästä palveluntuottajarekisteristä. Rekisteri voi olla sähköinen (esim. psop.fi, smartum.fi, palse.fi) tai kunnan kotisivuilla esillä oleva palveluntuottajaluettelo. Asiakas on yhteydessä palveluntuottajaan ja tekee sopimuksen tarvittavasta palvelusta.

Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen, jolloin sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Setelin on katettava kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palveluasuminen.