Palveluasuminen aivovamman saaneille henkilöille – tehostettua tukea


Tampereen Validia-talon kognitiivista toimintakykyä tukeva yksikkö tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista aivovamman saaneille henkilölle. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille turvallinen ja sujuva arki sekä vertaistuen voima.

Aivovammaisten henkilöiden palveluasuminen on ympärivuorokautista palveluasumista, jota täydennetään vamman vaatimalla erityisosaamisella. Palveluasuminen ryhmäkodissa sopii henkilölle, joka tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi jatkuvaa, ympärivuorokautista, vahvaa hoivaa ja huolenpitoa tai muuten runsasta tukea, ohjausta ja valvontaa.

Palvelut oman tarpeen mukaan

Olemme suunnitelleet yksikkömme palvelut yhteistyössä aivovamman saaneiden asiakkaiden, omaisten ja aivovamma-asiantuntijoiden kanssa. Räätälöimme palvelut aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakkaamme saa tarpeensa mukaisia avustamispalveluita esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja siirtymisissä.

Asiakkaamme asuu henkilökohtaiseen käyttöönsä varatussa, esteettömässä asunnossa, jonka voi sisustaa mieleisekseen. Tiloissa on myös yhteiset oleskelutilat ja yhteiskeittiö. Asunnot on varustettu palvelukutsu- ja ympäristönhallintalaittein.

Kuntouttava työote ylläpitää toimintakykyä

Palveluasuminen Validia-talossa tukee aivovammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta, edistää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä tukee sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Tavoitteemme on kannustaa asiakasta itsenäiseen elämään, jolloin myös elämänlaatu ja tunne elämänhallinnasta paranee.

Henkilöstömme vankkaa ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisten koulutusten avulla.

Asumaan kognitiivista toimintakykyä tukevaan yksikköön

Asuminen yksikössä edellyttää kunnan tai vakuutusyhtiön myöntämää maksusitoumusta. Mahdollisista lisäpalveluista sovitaan erikseen palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Asukas kustantaa itse normaaliin elämään liittyvät tavanomaiset kulunsa, kuten vaatteiden pesun, siivousaineet, lääkkeet ja terveydenhuollon käyntimaksut.

Kysy lisää:

Tampereen Validia-talo