Arvioiva ja valmentava asuminen Validia-talossa – kohti itsenäistä elämää

Haluaisitko asua itsenäisesti, mutta et tiedä, mihin omat taitosi ja voimavarasi riittävät?
Arvioiva ja valmentava asuminen antaa luotettavan ja laajan arvion henkilön toimintakyvystä ja siitä, millaista apua ja tukea hän tarvitsee. Samalla valmennamme arjen hallintaan ja elämänlaadun parantamiseen.


Asumisvalmennus Validia-talossa antaa tukea vammaisen henkilön itsenäiseen elämään. Asuminen on määräaikainen, yleensä 1–3 kuukauden mittainen tai tarvittaessa pidempiaikainen jakso. Jakson aikana moniammatillinen tiimimme valmentaa ja ohjaa sinua toimimaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella, omien voimavarojesi mukaisesti. Asumisvalmennus voi esim. opastaa sinua hoitamaan omaan vammaan tai sairauteen liittyviä asioita itsenäisesti, mikä lisää tunnetta oman elämän hallinnasta.

Löydetään yhdessä sinulle sopiva palvelukokonaisuus

Tärkeä osa jaksoa on yksilöllisesti sovittujen, sinun elämääsi vaikuttavien osa-alueiden arviointi ja niissä valmentaminen. Jakson kuluessa saamme kanssasi käsityksen siitä, millainen asumismuoto ja palvelut sopivat juuri sinulle parhaiten, tai olisiko vaikkapa aktivoiva Validia-päivätoiminta hyvä lisä arkeesi. Samalla kartoitamme kuntoutukseen, apuvälineisiin ja sosiaalietuuksiin liittyvät tarpeet.

Asiakkaana asut esteettömässä, kalustetussa, ympäristöhallintalaittein varustetussa asunnossa Validia-talossa, jossa apu ja tuki ovat lähellä ympäri vuorokauden. Joillain paikkakunnilla palvelu voidaan tuoda myös asiakkaan omaan kotiin: Arvioiva ja valmentava asuminen kotona

Arvioiva ja valmentava asuminen on tarkoitettu

  • vammautumiseen,
  • ikääntymiseen tai
  • neurologiseen sairauteen liittyvien haasteiden vuoksi,
  • laitoshoidosta kotiutuessa tai
  • ensimmäistä kertaa omaan kotiin muuttaessa.

Asiantuntijat apunasi

Arvioiva ja valmentava asuminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lähiverkostosi kanssa. Pidämme yhdessä sinun kanssasi yhteyttä niin kotikuntasi sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kuntoutukseen/terapeutteihin, Kelaan, vakuutusyhtiöön ja oppilaitoksen yhteyshenkilöihin sekä myös omaisiin ja muuhun lähipiiriin.

Jakson toteutuksesta vastaa Validia Asumisen asiantuntijatiimi, jolla on koulutusta ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon eri aloilta. Tiimiimme kuuluu esimerkiksi toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja. Jakson pituutta ohjaavat asiakkaan yksilölliset tavoitteet. Kesto sovitaan aina maksajatahon kanssa.

Näin saat asumisvalmennuksen käyttöösi

Pääsääntöisesti palvelun maksaa vammaisen henkilön kotikunta tai vakuutusyhtiöt. Asiakas vastaa itse asumiskustannuksista, kuten vuokrasta ja ateriapalveluista käytön mukaan. Yli kuukauden kestävältä asumisjaksolta on mahdollista hakea asumistukea KELA:lta. Vammaisen henkilön tai omaisen kannattaa olla yhteydessä oman kotikunnan sosiaalityöntekijään ja tiedustella mahdollisuutta palveluun. Hakemuslomakkeen voit tulostaa tästä.