Hengitysvajeasiakkaiden palveluasuminen – erityistarpeet huomioivaa asumista

Tampereen Validia-talon hengitysvajeyksikkö on erikoistunut tarjoamaan asumispalvelua hengitysvajeisille asukkaille, jotka tarvitsevat vuorokauden ympäri hoivaa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa valvontaa.

Hengitysvajeisen asiakkaan palveluasuminen on vaihtoehto sairaalahoidolle tai omaishoidolle asiakkaan kotona. Hengitysvajeyksikkömme on turvallinen ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava asumismuoto.

Hengityshalvauspotilaiden palveluasuminen on tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista, jota täydennetään vamman vaatimalla erityisosaamisella. Asiakas asuu henkilökohtaiseen käyttöönsä varatussa, esteettömässä ryhmäkodin asunnossa, joka on varustettu palvelukutsuntalaitteilla.

Asiakaslähtöistä osaamista

Teemme asiakkaalle henkilökohtaisen palvelusuunnitelman, joka huomioi yksilölliset tarpeet. Toteutamme sairaalan määrittelemän hoidon asiakaslähtöisesti ja asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Henkilöstömme osaaminen hengitysvajehoidosta ja erityisryhmien palveluiden tuottamisesta on vankka. Teemme myös yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja tuemme henkilöstön ammatillista osaamista säännöllisin täydennyskoulutuksin.

Asumaan hengitysvajeyksikköön

Asuminen edellyttää kunnan myöntämää maksusitoumusta. Mahdollisista lisäpalveluista sovitaan erikseen palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Asukas kustantaa itse normaaliin elämään liittyvät tavanomaiset kulunsa, kuten vaatteiden pesun, siivousaineet, lääkkeet ja terveydenhuollon käyntimaksut.

Kysy lisää:

Tampereen Validia-talo
Hengitysvajeyksikkö
Puh. 040 732 3665