Lasten ja nuorten palvelut

Validia Asuminen tarjoaa vammaisille lapsille ja nuorille Turussa monipuolisesti palveluita kuten iltapäivä- ja viikonlopputoimintaa, lyhytaikaista asumista sekä sijaishuoltoa.

Palvelut ovat virikkeellisiä ja lapsen itsenäisyyttä tukevia. Validia Asumisen lasten ja nuorten palvelut mahdollistavat myös omaisten määräaikaisen irrottautumisen lapsen hoidosta esimerkiksi loma-aikoina.

Päivä- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnassa sekä koulujen lomien aikaisessa päivätoiminnassa tarjoamme lapselle turvallisen esteettömän ympäristön, jossa voi toimia ikäistensä seurassa tasa-arvoisena vertaisryhmän jäsenenä. Ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii perustarpeiden lisäksi mielekkään toiminnan järjestämisestä.

Viikonlopputoiminta

Viikonlopputoiminnassa lapsi tai nuori pääsee osallistumaan arkipäivän askareisiin ja monipuoliseen viriketoimintaan. Järjestämme retkiä ja suunnittelemme toimintaa myös osallistujien kanssa. Viikonlopputoiminta mahdollistaa vanhemmille ansaitun omaishoitajan lepohetken.

Tilapäishoito

Lyhytkestoisella, tilapäisellä hoidolla ja itsenäistävällä asumisharjoittelulla tuemme vanhempien jaksamista. Samalla tarjoamme lapselle mahdollisuuden harjoitella irtautumista vanhemmista ja vastuun ottamista itsestä. Tämä tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja turvallisten aikuisten kanssa.

Sijaishuolto

Sijaishuoltona tarjoamme lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden tarpeellisen valvonnan ja huolenpidon turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä. Niin ikään pyrimme turvaamaan myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja vanhempien välillä.

Näin saat palvelut käyttöön

Pääsääntöisesti palvelun maksaa asiakkaan kotikunta, joten olethan yhteydessä myös kuntasi sosiaalityöntekijään, mikäli palvelu kiinnostaa sinua.

Validia Asumisen tarjoamat lasten ja nuorten palvelut on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa vammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen erilaisia lapsen hoitoon ja itsenäistymiseen suunnattuja palveluja.

Tarjoamme palvelua Turun Validia-talossa

Hippoksentie 29, 20720 TURKU
etunimi.sukunimi@validia.fi


Lasten ja nuorten palvelut:

lähiesimies Sari Nurmi p. 044 765 0890