MONA Asuminen®–  erityistä apua vaativaan asumiseen

Monialainen palveluasuminen, MONA Asuminen®, on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen paljon apua asumiseensa. Asiakkailla on yleensä vaikean liikuntavamman lisäksi useita muita merkittäviä toiminnan rajoitteita, kuten aivovamma. Palvelua tarjotaan esteettömissä Validia-taloissa, jotka on suunniteltu vaativiin asumistarpeisiin. Asiakkaan tukena on eri alojen asiantuntijoista muodostuva verkosto ja yhteisöllinen ympäristö.

Validia-talossa asukkaalla on oma asunto sekä tukea, turvaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Talon henkilökunnan erityisosaaminen vaativasta palveluasumisesta varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen. Moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu mm. lähihoitajia, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja kuntoutusohjaaja.

Asuminen suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti

Asiakas on saattanut vammautua vakavasti esimerkiksi liikenneonnettomuudessa. MONA- asiakkaat tarvitsevat erityisen paljon tukea ja avustamista sekä toimintaympäristön, joka on mukautettu heidän erityistarpeisiinsa sopivaksi.

Asumisen aluksi teemme laaja-alaisen kartoituksen asiakkaan toimintakyvystä ja siitä, millaista apua ja ohjausta hän tarvitsee. Kartoituksen pohjalta järjestämme asiakkaalle yksilölliset asumisen palvelut.

Yhteisöllistä toimintaa ja arjen onnistumisia

Uudenlainen, asiakaslähtöinen asumismuoto korostaa toimintaa, jossa asiakas saa olla osallisena ja vaikuttaa omaan elämäänsä tukenaan moniammatillinen asiantuntijaverkosto. Asiakas osallistuu arjen suunnitteluun ja tekemiseen, arjen rutiineja unohtamatta. Ne auttavat vahvistamaan sekä asukkaan toimijuutta että toimintakyvyn rakentumista uudelleen.

Yhteisötoiminnan kautta opetellaan arjen rutiineja ja saavutetaan yksilöllisiä onnistumisen kokemuksia. Hoitohenkilökunta on mukana asiakkaan arjessa ympäri vuorokauden kotona ja kodin ulkopuolella.

Jokainen on mukana toiminnassa oman kykynsä ja omien voimavarojensa mukaan. Annamme tilaa myös omaan rauhaan omassa asunnossa.

MONAn kaksi polkua

MONA Asuminen® muotoutuu asiakkaan tarpeiden ja kuntoisuuden mukaan.

Valmentava ja osallistava asuminen

Asiakkaille, joiden toimintakykyä ja kuntoutumista voidaan edistää ja ylläpitää. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja siirtyminen kevyemmän palveluasumisen piiriin.

Mielekäs ja turvallinen asuminen

Asiakkaille, joiden toimintakyky on pysyvästi matala. Tarjoamme turvallista asumista ja mielekästä elämää tarkoituksenmukaisessa toimintaympäristössä.

Oletko kiinnostunut monialaisesta palveluasumisesta?

Ota yhteys oman kuntasi vammaispalveluun tai sosiaalitoimeen. Asiakkaan palvelukokonaisuus  sovitaan yhdessä eri verkostojen kanssa. Lisätietoja voit kysyä myös Haapaniemen ja Lintukorven Validia-taloista sekä Oulun MONA-yksiköstä. 

MONA Kotiin

Palvelua on saatavana myös asiakkaan omaan kotiin Validia-talon läheisyyteen. .

Palvelu sisältää

  • asiakaskohtaisen laaja-alaisen toimintakyvyn/rajoitteiden, voimavarojen ja elämän tilanteen arvioinnin
  • sen perusteella räätälöidyt 24/7 avustamisen palvelut
  • moniammatillisen tiimin ja verkoston tuen
  • teknologiset ratkaisut turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja kuntoutuksen apuna
Kysy lisää:
asiantuntija Paula Tapani, p. 040 739 7949

Tarjoamme palvelua seuraavissa Validia-toimipisteissä:


Haluatko saada lisätietoa? Jätä tästä yhteydenottopyyntö


Lue asiakkaan tarina:

Laura: apua ympäri vuorokauden
Marko: yksilöllistä tukea ja arjen onnistumisia

Monialainen palveluasuminen on luotu erityisen vaativiin asumistarpeisiin, jossa asiakas on mukana arjen ja asumisen suunnittelussa. Lue lisää MONA palvelusta ja Haapaniemen Validia-talon kokemuksista.


Artikkeli on julkaistu Validia-lehdessä.