Monialainen palveluasuminen – erityistä apua vaativaan asumiseen

Monialainen palveluasuminen, MONA, on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen paljon apua asumiseensa. Asiakkailla on yleensä vaikean liikuntavamman lisäksi useita muita merkittäviä toiminnan rajoitteita, kuten aivovamma. Palvelua tarjotaan esteettömissä Validia-taloissa, jotka on suunniteltu vaativiin asumistarpeisiin. Asiakkaan tukena on eri alojen asiantuntijoista muodostuva verkosto ja yhteisöllinen ympäristö.

Monialaisen palveluasumisen Validia-talossa asukkaalla on oma asunto sekä tukea, turvaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Talon henkilökunnan erityisosaaminen vaativasta palveluasumisesta varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen. Moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu mm. lähihoitajia, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja kuntoutusohjaaja.

Asuminen suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti

Monialaisen palveluasumisen asiakas on saattanut vammautua vakavasti esimerkiksi liikenneonnettomuudessa. MONA- asiakkaat tarvitsevat erityisen paljon tukea ja avustamista sekä toimintaympäristön, joka on mukautettu heidän erityistarpeisiinsa sopivaksi.

Asumisen aluksi teemme laaja-alaisen kartoituksen asiakkaan toimintakyvystä ja siitä, millaista apua ja ohjausta hän tarvitsee. Kartoituksen pohjalta järjestämme asiakkaalle yksilölliset asumisen palvelut.

Yhteisöllistä toimintaa ja arjen onnistumisia

Uudenlainen, asiakaslähtöinen asumismuoto korostaa toimintaa, jossa asiakas saa olla osallisena ja vaikuttaa omaan elämäänsä tukenaan moniammatillinen asiantuntijaverkosto. Asiakas osallistuu arjen suunnitteluun ja tekemiseen, arjen rutiineja unohtamatta. Ne auttavat vahvistamaan sekä asukkaan toimijuutta että toimintakyvyn rakentumista uudelleen.

Yhteisötoiminnan kautta opetellaan arjen rutiineja ja saavutetaan yksilöllisiä onnistumisen kokemuksia. Hoitohenkilökunta on mukana asiakkaan arjessa ympäri vuorokauden. Henkilökunta on mukana myös ulkoillessa.

Jokainen on mukana toiminnassa oman kykynsä ja omien voimavarojensa mukaan. Annamme tilaa myös omaan rauhaan omassa asunnossa.

MONAn kaksi polkua

Monialainen palveluasuminen muotoutuu asiakkaan tarpeiden ja kuntoisuuden mukaan.

Valmentava ja osallistava asuminen

Asiakkaille, joiden toimintakykyä ja kuntoutumista voidaan edistää ja ylläpitää. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja siirtyminen kevyemmän palveluasumisen piiriin.

Mielekäs ja turvallinen asuminen

Asiakkaille, joiden toimintakyky on pysyvästi matala. Tarjoamme turvallista asumista ja mielekästä elämää tarkoituksenmukaisessa toimintaympäristössä.

Oletko kiinnostunut monialaisesta palveluasumisesta?

Ota yhteys oman kuntasi vammaispalveluun tai sosiaalitoimeen. Asiakkaan asuminen, palvelukokonaisuus ja mukana oleva yhteistyöverkosto sovitaan yhdessä palvelun maksajan kanssa. Lisätietoja voit kysyä myös Haapaniemen ja Lintukorven Validia-taloista.


TULOSSA: MONA avopalveluna

Kehitämme palvelua edelleen: vuoden 2017 aikana aloitamme monialaisen palveluasumisen myös avopalveluna, asiakkaan omassa kodissa Validia-talon läheisyydessä.

Palvelu sisältää

  • asiakaskohtaisen, laaja-alaisen palvelutarpeen kartoituksen
  • sen perusteella räätälöidyt 24/7 avustamisen palvelut omaan kotiin
  • moniammatillisen verkoston tuen
  • teknologiset ratkaisut turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja kuntoutuksen apuna
Kysy lisää:
asiantuntija Paula Tapani, p. 040 739 7949

Tarjoamme palvelua seuraavissa Validia-toimipisteissä:


Haluatko saada lisätietoa? Jätä tästä yhteydenottopyyntö


Lue asiakkaan tarina:

Laura: apua ympäri vuorokauden
Marko: yksilöllistä tukea ja arjen onnistumisia

Monialainen palveluasuminen on luotu erityisen vaativiin asumistarpeisiin, jossa asiakas on mukana arjen ja asumisen suunnittelussa. Lue lisää MONA palvelusta ja Haapaniemen Validia-talon kokemuksista.


Artikkeli on julkaistu Validia-lehdessä.