Monialainen palveluasuminen asiakkaan tarina: Laura

Laura (nimi muutettu) joutui alle 30-vuotiaana liikenneonnettomuuteen, jonka seurauksena hän sai vaikean aivovamman. Monialainen palveluasuminen tarjoaa Lauralle hänen tarvitsemaansa apua kellon ympäri. Lauralle on löytynyt pysyvä asumisen paikka, jossa hänen asioistaan huolehditaan kokonaisvaltaisesti, hyvässä yhteistyössä koko verkoston kanssa.

Kallonsisäisten vammojen jälkitilana Lauralla on erittäin vaikea-asteinen aivovamma, jonka vuoksi hän tarvitsee avustamista kaikkiin päivittäisiin toimintoihinsa. Laura ei pysty tekemään avustajakutsuja, puhumaan tai kommunikoimaan muullakaan tavoin, joten viestintää seurataan tarkkailemalla Lauran ilmeitä, eleitä ja kehon jännittymistä. Sairaalassa annetun akuuttihoidon jälkeen Laura siirtyi terveyskeskuksen vuodeosastolle. Pian huomattiin, että Lauran vaativa tilanne vaati erilaista asumismuotoa, ja monialaisen asumisen soveltuvuutta Lauralle alettiin tutkia.

Mielekästä elämää omien voimavarojen mukaisesti

Lauran toimintakykyä arvioitiin laaja-alaisesti kuukauden mittaisen arvioivan asumisjakson aikana. Tavoitteena oli löytää Lauralle päiväohjelma, joka tukisi mielekästä arkea ja hyvää elämänlaatua. Jakson päättyessä sekä Lauran omaiset että vammaispalvelu olivat tyytyväisiä asumismuotoon. Omaisten kanssa tehtiin suunnitelma Lauran tarpeita vastaavasta monialaisesta asumisesta, jossa tärkeää on esimerkiksi säännöllinen päivärytmi ja turvallisuus sekä toiminnan ja levon tasapaino.

Edut Lauralle

  • Laura saa tarvitsemansa avustamisen palvelut ja esim. säännöllinen asentohoito edesauttaa Lauran hyvinvointia.
  • Yhteinen toiminta ja henkilökohtaisen avustajan avulla toteutuvat ulkoilut ja virkistyskäynnit parantavat Lauran elämänlaatua.
  • Henkilökunnan yhteydenpito Lauran muun palveluverkoston kanssa mahdollistaa Lauran asioiden saumattoman hoitamisen (esim. apuväline- ja kuntoutusasiat).

Edut Lauran omaisille

  • Omaiset ovat tyytyväisiä, että Lauralla on nyt oma koti tuttuine tavaroineen ja että hänen päiviinsä järjestetään sisältöä.
  • Omaiset tietävät, että Lauran avustaminen toteutuu asianmukaisesti ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.

Monialainen palveluasuminen