Monialainen palveluasuminen asiakkaan tarina: Marko

Marko (nimi muutettu) on 20-vuotias mies, joka kokee hyötyvänsä monialaisesta palveluasumisesta ja henkilökunnan antamasta tuesta. Marko on käyttänyt teini-ikäisenä runsaasti päihteitä, huumeet mukaan lukien. Pahoinpitelyn seurauksena hän sai aivovamman ja liikkuminen vaikeutui, minkä vuoksi Marko tarvitsee apua päivittäisiin tekemisiin ja arjen hallintaan.

Aivovamma heikensi Markon lähimuistia ja käyttäytymiseen tuli ongelmia. Lisäksi miehen elämää hankaloittaa koko kehon voimakas vapina. Marko tarvitsee vammojensa takia apua pukeutumiseen, syömiseen ja peseytymiseen ja liikkumiseen kodin ulkopuolella. Hän ei ole tottunut asumaan omillaan ja tarvitsee siksi myös ohjausta moniin arjen tekemisiin, kuten kaupassa käyntiin, kodista huolehtimiseen tai raha-asioihin.

Yksilöllinen suunnitelma

Asumisen aluksi arvioitiin yhdessä miehen itsensä kanssa missä asioissa ja millaista tukea hän tarvitsee. Sen perusteella tehtiin asumiseen suunnitelma, jossa on määritelty Markon tarvitsemat palvelut ja yhteiset tavoitteet. Markon, hänen omaistensa ja palveluverkoston (esim. Validia-talon henkilökunta ja sosiaalityöntekijä) kanssa käydään säännöllisesti läpi Markon asumista ja elämistä.

Edut Markolle

  • Marko sai kodin, jossa on helppoa ja turvallista asua. Asiantunteva, moniammatillinen henkilökunta on saavutettavissa kellon ympäri.
  • Marko saa tukea päihteettömyyteen ja elämänhallintaan. Päivittäin keskustellaan miestä itseään kiinnostavista asioista, kuten arjen haasteista, mielialasta tai vaikka korvaushoidosta.
  • Yhdessä henkilökunnan kanssa harjoitellaan vastuunottamista ja itsenäiseen elämään liittyviä taitoja.  Arjen sujuvuudessa voi olla notkahduksia, esimerkiksi silloin, kun päivärytmi menee sekaisin valvomisen vuoksi, mutta niistä päästään eteenpäin. Itsenäinen, omannäköinen elämä onnistuu koko ajan paremmin ja tuen tarve on vähentynyt.

Edut Markon omaisille

  • Omaiset voivat luottaa, että Markon asuminen ja palvelut sopivat juuri hänen tarpeisiinsa ja tukevat kuntoutumista.
  • Yhteistyö asumisen henkilökunnan kanssa toimii hyvin. Omaiset pitävät edelleen tiiviisti yhteyttä Markoon, mutta huoli hänen pärjäämisestään on vähentynyt.

Monialainen palveluasuminen