Henkilökohtainen avustaja päivittäisiin toimiin ja vapaa-aikaan

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen henkilö voi asua kotonaan, opiskella, käydä töissä, hoitaa asioitaan ja harrastaa vapaa-ajallaan. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata itsemääräämisoikeutta. Validia Asumisella on pitkä kokemus vaikeavammaisten henkilöiden avustamisessa, oli kyse sitten kotona tapahtuvasta avustamisesta tai avusta kodin ulkopuolella.

Tavoitteemme on lisätä vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja itsenäistä toimintakykyä. Kokemuksemme mukaan laadukas henkilökohtainen apu lisää vaikeavammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta.

Henkilökohtaista apua sovitusti oman valinnan mukaan

Toteutamme palvelua asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa miten, milloin ja missä tehtävissä häntä avustetaan.

Esimerkiksi:

  • Päivittäisissä toimissa, kuten liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, kodinhoito, kaupassakäynti, lääkärikäynnit,  lasten vieminen päiväkotiin ja lasten päivittäisiin toimiin osallistuminen
  • Asioinnissa ja vapaa-ajalla, kuten harrastuksissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • Työssä ja opiskelussa

Henkilökohtaisen avun toteuttamisesta vastaa osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Huomioimme tarvittavat erityistaidot, kuten vaativat hoitotoimet, puhetulkkaustaidot tai muiden vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaamisen sekä taidot käsitellä apuvälineitä.

Näin saat henkilökohtaisen avun käyttöösi

Ota yhteyttä kuntasi sosiaalityöhön tai vammaispalveluun. Palvelu toteutetaan sinulle laaditun palvelusuunnitelman ja maksupäätöksen perusteella.

Palvelu voidaan maksaa myös kunnan tai vakuutusyhtiön myöntämällä palvelusetelillä. Palvelusetelillä maksettaessa asiakas voi valita itse haluamansa palveluntuottajan.

Palvelusetelien ja maksusitoumuksen lisäksi asiakas voi maksaa palvelun myös itse. Itse maksaessasi, ota yhteys sinua lähellä olevaan, henkilökohtaista apua tarjoavaan Validia-toimipaikkaan.