Arvioiva ja valmentava asuminen kotona – tukea arkeen

Millainen asumismuoto sinulle sopii, mitä tukea ja palvelua tarvitset sekä mihin omat voimavarasi riittävät? Arvioiva ja valmentava asuminen kotona antaa luotettavan arvion vammaisen henkilön toimintakyvystä ja siitä, millaista apua ja tukea hän tarvitsee. Samalla valmennamme arjen hallintaan ja elämänlaadun parantamiseen.

Arvioiva ja valmentava asuminen antaa tukea vammaisen henkilön itsenäiseen elämään. Käymme asiakkaan kotona yhdessä läpi arjen haasteita ja annamme arvion asiakkaalle parhaiten sopivista ratkaisuista. Asumisvalmennus voidaan toteuttaa laajana, useita käyntikertoja sisältävänä palveluna, jossa eri osa-alueet käydään tarkalla tasolla läpi, tai suppeampana palveluna, joka kuitenkin antaa hyvän kokonaiskäsityksen asiakkaan tilanteesta.

Löydetään yhdessä sinulle sopiva palvelukokonaisuus

Palvelun aikana Validia Asumisen moniammatillinen tiimi arvioi ja valmentaa toimimaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella, omien voimavarojen mukaisesti. Jakson kuluessa saadaan käsitys asiakkaan toimintakyvystä omassa kotiympäristössään sekä siitä millaista apua ja tukea hän tarvitsee. Arvioinnin pohjalta suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa millainen asumismuoto sopii hänelle parhaiten ja kartoitamme asiakkaan tarpeet erilaisiin palveluihin, kuten kotihoitoon, henkilökohtaiseen apuun tai vaikkapa aktivoivaan Validia-päivätoimintaan. Samalla käymme läpi apuvälineisiin ja sosiaalietuuksiin liittyvät tarpeet.

Asumisvalmennuksen aikana asiakas asuu omassa kodissaan. Arvioiva ja valmentava asumisjakso voidaan toteuttaa myös esteettömässä, kalustetussa asunnossa Validia-talossa, jossa apu ja tuki ovat lähellä: Arvioiva ja valmentava asuminen Validia-talossa

Arvioiva ja valmentava asuminen on tarkoitettu

  • vammautumiseen
  • neurologiseen sairauteen liittyvien haasteiden vuoksi,
  • laitoshoidosta kotiutuessa tai
  • ensimmäistä kertaa omaan kotiin muuttaessa.

Asiantuntijat apunasi

Arvioiva ja valmentava asuminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Pidämme yhteyttä kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi kuntoutuksen, Kelan, vakuutusyhtiön, oppilaitoksen yhteyshenkilöiden sekä omaisten ja muun lähipiirin kanssa. Jakson toteutuksesta vastaa Validia Asumisen asiantuntijatiimi, jolla on koulutusta ja osaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta. Tiimiimme kuuluu esimerkiksi toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja.

Näin saat asumisvalmennuksen käyttöösi

Ota yhteys arvioivaa ja valmentavaa asumista tarjoavaan toimipisteeseen.

Pääsääntöisesti palvelun maksaa vammaisen henkilön kotikunta. Palveluun vaaditaan kunnan maksusitoumus. Vammaisen henkilön tai omaisen kannattaa olla yhteydessä oman kotikunnan sosiaalityöntekijään ja tiedustella mahdollisuutta palveluun. Hakemuslomakkeen voit tulostaa tästä.