Validia Ryhmäkoti Jatko

Ryhmäkoti Jatko tarjoaa yhteisöllistä ympärivuorokautista palveluasumista kuudelle vaikeasti liikuntavammaiselle asiakkaalle. Asiakkaat tarvitsevat vammansa tai sairautensa vuoksi jatkuvaluontoisesti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa suoriutumiseen vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. 

Ryhmäkodin asukkaat muodostavat yhdessä yhteisöllisen kodin, jossa osana  arkea on yhteisöllisyys asukkaiden ja työntekijöiden kesken sekä yhteistyö samassa talossa toimivan kehitysvammaisten ryhmäkodin Rastinkodin kanssa.

Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus tasa-arvoiseen elämään ja ehkäistä vaikeasti vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Ryhmäkodin asukkailleen tarjoama ympärivuorokautinen hoito, ohjaus ja tuki on heille välttämätöntä, koska he tarvitsevat sitä laaja-alaisen vaikea-asteisen vammansa vuoksi. Yhteystiedot

Validia Ryhmäkoti Jatko

Eliel Saarisen tie 15 A 1

00400 Helsinki

Palveluesimie Reetta Auvinen

reetta.auvinen@validia.fi

Puh. 044 765 0846