Apua kotiin Vaasassa palvelusetelillä

Tukea ja turvaa tuovia palveluitamme voi maksaa palvelusetelillä myös Vaasan alueella:

  • kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa – tukea, hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, vammaisille henkilöille ja myös lapsille
  • henkilökohtaista apua – arjen apua vammaisille henkilöille
  • omaishoidon sijaistusta kotona – esimerkiksi omaishoitajan vapaapäiviin 

Kysy lisää palveluistamme Vaasan alueella:

Palosaaren Validia-talon palvelupäällikkö Tuula Laulaja p. 044 765 0795, tuula.laulaja@validia.fi
Vaasan Validia-talon palvelupäällikkö Raija Rapo p. 044 765 1451, raija.rapo@validia.fi
tai
Asiakaspalvelumme p. 020 33 1200 (0,0835 €/puhelu + 0,169 €/min), myynti@validia.fi

Mikä on palveluseteli?

Vaasan Validia-talo
Palosaaren Validia-talo

Hjälp till hemmet i Vasa med servicesedel

Våra tjänster som ger stöd och trygghet kan betalas med servicesedel även i Vasaregionen:

  • hemvård och hemsjukvård – stöd, vård och omsorg för äldre, för funktionshindrade personer och även för barn
  • personlig assistans – hjälp i vardagen för funktionshindrade personer
  • avlösarservice inom närståendevård – till exempel under närståendevårdarens lediga dagar

Mer information om våra tjänster i Vasaregionen ges av:

Servicechef på Validia-huset Brändö Tuula Laulaja tfn 044 765 0795, tuula.laulaja@validia.fi
Servicechef på Validia-huset Vasa Raija Rapo tfn 044 765 1451, raija.rapo@validia.fi
eller
Vår kundtjänst tfn 020 33 1200 (0,0835 €/samtal + 0,169 €/min), myynti@validia.fi

Vad är en servicesedel?

Validia-huset Vasa
Validia-huset Brändö