Hakeminen Validia-asuntoihin

Validia-yksikössä asumiseen kuuluu vuokra-asunto sekä vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi tarvittavat palvelut päivittäisissä toiminnoissa.

Kun haluat asukkaaksi Validia-taloon tai asuntoo, ota ensin yhteys kotikuntasi vammaispalveluun tai sosiaalitoimeen. Asukkaaksi valinnan edellytys pääsääntöisesti on, että asukkaan kotikunta tai vakuutusyhtiö on antanut ostopalveluosoituksen palveluasumiseen. Kysy muista vaihtoehdoista asiakaspalvelustamme p. 020 33 1200.

Näin haet asukkaaksi

1. Täytä ja tulosta hakemuslomake (pdf). Voit tallentaa lomakkeen omalle koneellesi ja lähettää sen meille sähköpostin liitteenä tai toimittaa tulostetun lomakkeen postitse.

2. Kerää hakemukseen tarvittavat liitteet: (liitteet tarvitaan ainoastaan, jos haet ARA-rahoitteiseen kohteeseen)

  • viimeisin vahvistettu verotuspäätös ja sen erittelyosa. 1.11.2017 alkaen vuoden 2016 verotuspäätös ja erittelyosa (ks. mallit verotuspäätös ja erittelyosa)
  • lääkärin tai sosiaaliviranomaisen selvitys palveluasumisen tarpeesta (lausunnossa on tultava ilmi palveluasumisen tarve)
  • kaikkien työssäkäyvien, huoneistoon muuttavien henkilöiden työnantajilta saadut palkkatodistukset bruttokuukausiansioista
  • opiskelijalta opiskelutodistus
  • todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
  • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos hakijatalouden jäsenellä on varallisuutta, joka ilmenee myös veroilmoituksen erittelyosassa. Esimerkiksi talo, tontti tai osa niistä: kopio viimeisimmästä kiinteistöverolipusta
  • osakkeita: tosite niiden markkina-arvosta

Toimita liitteet kopioina, emme palauta toimitettuja liitteitä. Toimita kaikki liitteet asuntohakemuksen yhteydessä. Emme käsittele hakemuksia, jos liitteet ovat puutteelliset.

3. Lähetä hakemus ja mahdolliset liitteet

sähköpostitse osoitteeseen oyvuokravalvonta[at]validia.fi

tai postitse osoitteeseen

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy - Validia Asuminen
Vuokravalvonta
Ritakatu 7B
33530 TAMPERE

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmille.