Ett gott arbete, ett värdefullt liv

Vi är 1 500 yrkesutövare i hela Finland. Vi arbetar med olika uppgifter, men vår gemensamma målsättning är att stödja våra klienter att leva ett värdigt liv.

Vi har en unik överblick över serviceboendet med över 40 års erfarenhet. Högklassiga tjänster och färdigheter, en människonära inställning och ständig, kundorienterad utveckling är en kombination som vinner klienternas förtroende om och om igen. Vi tror på en äkta interaktion mellan våra klienter, deras anhöriga och våra arbetskamrater.

Klienten är nummer ett för oss – vi vill alltid erbjuda våra klienter den faktiskt bästa upplevelsen.

På dessa sidor kan du läsa mer om oss som arbetsgivare och till vilka arbetsuppgifter vi söker nya medarbetare. Kom med och gör ett gott arbete!