Ett verkligen betydelsefullt arbete

De flesta medarbetare hos Validia Boende arbetar direkt med våra klienter med vård- och omsorgsuppgifter. I vårt team ingår även till exempel yrkesutövare inom måltidstjänster, serviceledare och personal inom dagverksamheten samt förvaltningsexperter.

Vi är en växande expert inom branschen och använder modern teknik som stöd i klientarbetet.  

Yrkeskompetensen ökar med arbetet. Vi har tillgång till ett stort urval hjälpmedel och anordningar för omgivningskontroll. Våra klienter har olika slags hjälpbehov och hos oss kan man i praktiken göra även mer krävande åtgärder.

Vår personal upplever att arbetet är betydelsefullt och anser att alla med sin egen insats kan skapa de bästa upplevelserna för klienten. De trevliga arbetskamraterna fungerar som ett stöd i det egna arbetet.

Yrkeskompetensen innebär ett kontinuerligt lärande. Vi utbildar personalen regelbundet och stödjer även egna studier genom att erbjuda lämpliga ramar för det.