Validia Boende

Validia Boende är känt även under namnet Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Invalidförbundets boendetjänster). Vi är en del av koncernen Invalidförbundet och erbjuder tjänster för personer som har speciella behov vad gäller boendet.

Vi har över 40 års erfarenhet av serviceboende och kan stolt säga att vi är expert och föregångare inom serviceboende i Finland. Våra tjänster har planerats för att stödja ett självständigt och tryggt liv för personer med grava funktionshinder, personer med avvikande funktionsförmåga och äldre.

Vi hyr ut hinderfria och funktionella specialutrustade bostäder och ger boendestöd i alla skeden av livet. Vi kan även erbjuda tjänsterna i hemmet hos personer som bor i närheten av våra verksamhetsenheter. Allt detta gör vi med beaktande av allas individuella behov.

Vår målsättning är att alltid ge den faktiskt bästa upplevelsen för våra klienter.

Validia Boende i siffror

1 600 yrkesutövare, över 40 enheter, 1 200 bostäder, 1 400 tjänsteanvändare, 440 000 dygn inom serviceboende/år, över 250 klienter inom kommunen

validiaasuminen_toimipistekartta2015_sv.jpg : 29 kB

Kvaliteten garanteras av

yhteiskunnallinen_yritys.jpg : 30 kB reilu_palvelu.jpg : 17 kB iso9001.jpg : 22 kB luotettava.jpg : 13 kB