Välkommen som klient!
Du ansöker om att bli boendeserviceklient i ett Validia-hus genom att sända in en
ansökningsblankett för boendeservice med behövliga bilagor till närmaste Validiahus
eller Validia-hem.

För att en funktionshindrad person eller en äldre person ska bli antagen som boende
i ett Validia-hus eller ett Validia-hem förutsätts att hans eller hennes hemkommun
eller försäkringsbolag bekräftar att serviceboendet beviljas som en köptjänst.
Kostnaderna för en bostad med fungerande skyddsnät eller för en tidsbegränsad
serviceboendeperiod kan betalas av klienterna själva

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Invalidförbundets boendetjänster
Mannerheimvägen 107, 00280 Helsingfors
växel 09-6131 9233
förnamn.efternamn@validia.fi


Verkställande direktör
Päivi Harmaakorpi, 0400 418 826

Sekreterare
Merja Tapio 044 7650364

Förvaltning
ekonomichef Sari Jokiniemi 050 344 1413

Personal
personalchef Päivi Lind 040 848 0472

Fastighet
byggherrechef Pekka Kurvinen 044 765 0567


Marknadsföring
Anne Otava-Mikkonen, 044 30644 (Anniina Kitula)

Försäljning
försäljningschef Jukka Saarinen, 040 5307 683
försäljningssekreterare Marke Lindholm 044 7650 805

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, serviceverksamhet

Servicechef Eija Kosunen 0400 738 290

Kvalitet
kvalitetschef Marja Lankinen 0400 677 781

Ekonomi
ekonomichef Susanna Ylisuvanto 050 4684 085

Business intelligence
Leena Yksjärvi, 040 7696 198