Kontaktuppgifter

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy - Validia Boende
Mannerheimvägen 107 (besök Naguvägen 8), 00280 Helsingfors
Kundtjänst 020 33 1200 (0,0835 €/samtal + 0,169 €/min).
fornamn.efternamn@validia.fi

Nätfakturering

Företaget: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy / Validia Asuminen
FO-nummer: 1948154-5
Nätfaktureringsadress (EDI-kod): 003719481545
Förmedlaren: Danske Bank
Förmedlarens kod: DABAFIHH


Områdesansvariga
Verksamhetsenheter
Förvaltning, ledningsgrupp
Övrig förvaltning

Områdesansvariga

Södra och Västra Finland
(Esbo, Helsingfors, Kouvola, Lahtis, Lojo, Tavastehus, Träskända, Åbo, Vanda)
Servicechef Eija Kosunen, 0400 738 290

Mellersta och Östra Finland
(Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tammerfors)
Servicechef Susanna Ylisuvanto, 050 468 4085

Norra Finland
(Björneborg, Idensalmi, Kajana, Karleby, Kempele, Kuopio, Rovaniemi, Seinäjoki, Uleåborg, Vasa)
Servicechef Maija Väänänen, 0400 283 672

Verksamhetsenheter

Serviceboende, öppna tjänster och tjänster i hemmet
Validia-hus

Förvaltning, ledningsgrupp

Verkställande direktör
Päivi Harmaakorpi, 0400 418 826

Servicechef, Södra och Västra Finland
Eija Kosunen, 0400 738 290

Servicechef, Mellersta och Östra Finland
Susanna Ylisuvanto, 050 468 4085

Servicechef, Norra Finland
Maija Väänänen, 0400 283 672

Ekonomichef
Sari Jokiniemi, 050 344 1413

Personalchef
Päivi Lind, 040 848 0472

Utvecklingschef
Jaana Korhonen, 040 706 7664

Försäljnings- ochmarknadsföringschef
Riina Larpa, 044 765 3648


Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, styrelsen

Juha Hetemäki (ordf.)
Markku Andersson
Aarne Hallama
Leena Korhonen
Juha Kotikangas
Petri Pohjonen
Petri Virtanen

Övrig förvaltning

Försäljning och marknadsföring

Försäljningschef Jukka Saarinen, 040 530 7683

Marknadsföringschef Anne Otava-Mikkonen, 044 306 4404