Ansökan till Validia-bostäderna

När du bor i en Validia-enhet ingår en hyresbostad samt de tjänster som krävs på grund av funktionshinder, sjukdom eller åldrande för att klara vardagssysslorna.

Om du vill bo i ett Validia-hus eller Validia-hem, kontakta först handikappservicen eller socialväsendet i din hemkommun. Förutsättningen är i regel att den boendes hemkommun eller försäkringsbolag bekräftar att serviceboendet beviljas som en köpt tjänst. Fråga efter andra alternativ hos vår kundtjänst, tfn 020 33 1200.

Så här ansöker du om att bli boende

1. Fyll i och skriv ut ansökningsformuläret (pdf). Formuläret finns för tillfället endast på finska. Du kan spara formuläret i din egen dator och skicka det till oss som bilaga i ett e-postmeddelande eller skicka det utskrivna formuläret per post.

2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan: (bilagor behövs endast om du ansöker om en ARA-finansierad bostad)

  • det senaste taxeringsbeslutet och dess specifikation. från och med 1.11.2017 taxeringsbeslutet för år 2016 och dess specifikation (se mallarna taxeringsbeslut och erittelyosa_malli_liitteesta.pdf)
  • läkarens eller de sociala myndigheternas utredning av behovet av serviceboende (i utlåtandet ska behovet av serviceboende framgå)
  • arbetsgivarens lönebesked med bruttomånadslön för alla förvärvsarbetande personer som flyttar till bostaden
  • studentintyg för studerande
  • intyg över pensionsbeloppet (brutto euro/månad)
  • utredning av egendomens verkliga värde, om en medlem i den sökandes ekonomi har tillgångar som framkommer även i taxeringsbeslutets specifikation. Till exempel hus, tomt eller en del i ett hus eller en tomt: kopia av den senaste fastighetsskattesedeln
  • aktier: verifikat över deras marknadsvärde

Bifoga kopior på dokumenten, vi returnerar inte inskickade bilagor. Skicka alla bilagorna i samband med bostadsansökan. Vi handlägger inte ansökningarna om bilagorna är bristfälliga.

3. Skicka ansökan och eventuella bilagor

via e-post till adressen oyvuokravalvonta[at]validia.fi

eller per post till

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy - Validia Boende
Fastighetssekreterare
Ritakatu 7B
33530 TAMMERFORS

Anvisning för hyresbestämning för specialgrupper som beviljats understöd från ARA.