Lediga bostäder i Validia-huset Brändö, Vasa

Validia-bostäderna i Brändö utgör en del av studentlägenheterna nära Vasa universitet, yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola. I serviceboendet betonas förutom självständigt boende även stöd av de boendes livskvalitet och att göra saker tillsammans. Tjänsterna är tillgängliga för de boende dygnet runt, året om.

Du kan bo hos oss om du har en betalningsförbindelse från kommunen. De boende svarar själva för måltidskostnaderna och hyran. Enheten har 19 hinderfria bostäder, varav en är tänkt för kortvarigt boende till exempel då närståendevårdarna har semester. Bostäderna är 35–40 m² stora.

Mer information om Validia-huset Brändö (frifinansierat)
Fabriksgatan 3, A-trappan, 65200 Vasa

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:s bostäder som kan sökas:

  • bst. A 10: 1 rum + öppet kök, 35 m². Hyra 577,50 €/månad
  • bst. A  7: 1 rum + öppet kök, 35 m². Hyra 577,50 €/månad

Förutom hyran betalar hyresgästen förskottsavgift för vatten 20 €/månad.

Mer information: servicechef Tuula Laulaja, tfn 044 765 0795 eller e-post fornamn.efternamn@validia.fi

Hyresgarantin motsvarar en månadshyra. Du kan bo hos oss om du har en betalningsförbindelse från kommunen.

Mer information om ansökning.

OBS! Objektet är frifinansierat. För att söka bostad krävs endast ansökan, inga ytterligare utredningar krävs!