Tjänster

Validia Boende erbjuder högkvalitativt serviceboende för funktionshindrade och äldre personer samt hjälp i den klientens eget hem. Servicehelheten planeras alltid utifrån klientens behov och resurser. Bekanta dig med våra tjänster som ger stöd och trygghet och med vars hjälp du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.