Bedömning av boendet och boendeträning i ett Validia-hus – mot ett självständigt liv

Vill du bo själv, men är osäker på hur långt dina färdigheter och resurser räcker?
Bedömning av boendet och boendeträning ger en tillförlitlig och bred uppskattning av personens funktionsförmåga och av den hjälp och det stöd personen behöver. Samtidigt förbereder vi personen inför vardagslivet och en förbättrad livskvalitet.


Boendeträning i ett Validia-hus stöder en funktionshindrad persons självständiga liv. Boendet är periodiskt, i allmänhet 1–3 månader och vid behov längre. Vårt mångprofessionella team tränar och instruerar dig under denna fas så att du ska fungera både i och utanför hemmet, efter dina egna resurser. Boendeträning kan till exempel handleda dig så att du självständigt ska kunna sköta saker i anknytning till ditt funktionshinder eller din sjukdom, vilket ökar känslan av att ha kontroll över ditt liv.

Tillsammans hittar vi den bästa servicehelheten för dig

En viktig del av fasen är bedömningen av de delområden som ordnats individuellt och som påverkar ditt liv samt träningen inom dessa områden. Under fasen får vi tillsammans med dig en uppfattning om hurdan boendeform som hurdana tjänster som passar just dig, eller om till exempel en aktiverande Validia-dagverksamhet vore ett bra komplement till din vardag. Samtidigt kartlägger vi behoven vad gäller rehabilitering, hjälpmedel och sociala förmåner.

Som klient i ett Validia-hus bor du i en hinderfri, möblerad bostad utrustad med hjälpmedel för omgivningskontroll, där du har nära till hjälp och stöd dygnet runt. På vissa orter kan tjänsten erbjudas även i klientens eget hem: Bedömning av boendet och boendeträning i hemmet

Bedömning av boendet och boendeträning passar

  • vid svårigheter på grund av funktionshinder,
  • åldrande eller
  • en neurologisk sjukdom,
  • då man kommer hem från anstaltsvård eller
  • då man flyttar till ett eget hem för första gången.

Experter till din hjälp

Bedömningen av boendet och boendeträningen genomförs i nära samarbete med ditt närmaste nätverk. Tillsammans med dig håller vi kontakt med social- och hälsovårdstjänsterna i din hemkommun, rehabiliteringen/terapeuter, FPA, försäkringsbolaget och läroanstaltens kontaktpersoner samt även dina anhöriga och den närmaste kretsen.

För genomförandet av detta skede svarar Validia Boende specialistteam, som har utbildning och kompetens inom olika social- och hälsovårdsområden. I vårt team ingår till exempel en verksamhetsterapeut, en sjukskötare, en närvårdare och en socialinstruktör. Fasens längd styrs av klientens individuella mål. Varaktigheten avtals alltid tillsammans med den betalande instansen.

Så här kan du ta del av boendeträning

I regel betalar den funktionshindrade personens hemkommun eller försäkringsbolag kostnaden för tjänsten. Kunden ansvarar själv för boendekostnaderna, såsom hyran och måltidstjänsterna enligt användning. Det är möjligt att för hyresperioder på över en månad ansöka bostadsbidrag hos FPA. Den funktionshindrade eller en anhörig bör kontakta en socialarbetare i sin egen hemkommun för att höra om det finns möjlighet att utnyttja tjänsten.