Tjänster för Tryggt Boende – stöd i vardagen i det egna hemmet

Tjänsterna för Tryggt Boende är riktade till äldre personer som bor i sina egna hem och som behöver stöd och hjälp för att klara vardagssysslorna. Med hjälp av vår tjänst som skräddarsys för varje klient, och vid behov genom att komplettera den, kan klienten bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt med största möjliga självständighet. Utan att glömma välmående och omsorg.

Grunden för servicehelheten Tryggt Boende är hemvård och/eller skyddsnät dygnet runt, som kan kompletteras med andra tjänster. Vi skapar alltid servicehelheten enligt klientens behov. Om behoven ändras uppdateras tjänsten så att den motsvarar den nya situationen. Den flexibla tjänsten debiteras enligt användning.

Hemvård – regelbunden hemservice och sjukvård

Vår hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Servicebesöken, som avtalas på förhand, inkluderar övergripande vård, omsorg och stöd till ett självständigt boende.

Vid hemservicebesöken ser vi till att upprätthålla den allmänna trivseln i hemmet samt hjälper klienten vid dusch, påklädning och matlagning. Under besöken informerar vi varandra vad som är på gång och samtalar. Samtidigt följer personalen upp klientens allmänna hälsa.

Hemsjukvård kan behövas regelbundet eller så kan klienten beställa tjänsten tillfälligt vid ett ökat hjälpbehov. Under besöket kontrollerar våra sjukskötare hur klienten mår och vidtar även åtgärder enligt läkarens anvisningar, såsom provtagningar, sårvård och utdelning av läkemedel.

Säkerhetsnät och välbefinnandebesök – en övergripande trygghetskänsla

Till säkerhetsnätet hör ett säkerhetsarmband med vars hjälp klienten kan larma efter hjälp, samt en jour som besvarar begäran om hjälp dygnet runt, alla dagar om året.

I tjänsten ingår även månatliga välbefinnandebesök under vilka vi hör oss för om vad som har hänt, samtalar om hälsan och säkerställer att tjänsten fortfarande motsvarar klientens behov. Samtidigt aktiverar och stöder vi klientens självständiga handlande.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan väljas efter eget behov för att komplettera en trygg och meningsfull vardag.

Välbefinnandesamtal

Ett välbefinnandesamtal är ett dagligt telefonsamtal till klienten. Under samtalet hör vi oss för om vad som har hänt och hur klienten mår. Vid behov kontrollerar vi klientens tillstånd på plats.

Bastu och bastutjänst

I Validia-hemmen finns bastuutrymmen där man kan basta under allmänna bastuturer eller under en privat bastutur. Våra assistenter är med under bastubadet för att hjälpa klienten att till exempel komma in i bastun, tvätta sig och klä på sig.

Måltidstjänst

Den regelbundna måltidstjänsten kan bestå av flera alternativ: frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål. Vi levererar alla måltider hem till klienten.

Ärendetjänst

Tjänsten innebär hjälp med att uträtta vardagsärenden. Vi hjälper till med att handla, uträtta post- och bankärenden och andra uppdrag utanför bostaden. Ärendetjänsten passar till exempel användare av Skyddsnätstjänsten och som behöver hjälp med att uträtta ärenden.

Städtjänst

Tjänsten kan utnyttjas till exempel vid jul- eller vårstädningen. En grundligare städning av bostaden omfattar: golvtvätt, mattskakning och fönstertvätt.

Så här kan du använda tjänsten för Tryggt Boende

Kontakta en närliggande Validia-verksamhetsenhet som erbjuder tjänsten för Tryggt Boende. Vi diskuterar dina behov och skräddarsyr en passande servicehelhet till dig.

Betalningen av tjänsten för Tryggt Boende kan ske med en betalningsförbindelse eller en servicesedel från kommunen, eller så kan klienten själv stå för betalningen. För klienter som själva står för kostnaderna är tjänsten undantagen från mervärdesskatt. Dessutom kan klienten göra hushållsavdrag vid beskattningen. Läs mer på www.vero.fi/sv-FI