Verksamhetsenheter

Hos oss bor du i hinderfira, trygga bostäder där det alltid är nära till hjälp. Funktionella utrymmeslösningar får vardagen att fungera – det är enkelt att ta sig fram med rullstol eller andra hjälpmedel. Validia Boendes kompetenta personal och mångsidiga tjänster stöder klientens självständiga liv. Säkerheten har beaktats in i minsta detalj och klientanropssystemet säkerställer att den boendes servicebegäran snabbt förmedlas till personalen.

Många av våra verksamhetsenheter erbjuder även tjänster i hemmet hos boende i närområdet samt kortvarigt boende då till exempel närståendevårdaren har semester.

Validia-husen har planerats för personer med funktionshinder och Validia-hemmen för äldre. Välj område och sök närmaste verksamhetsenhet.